от Nick Angelow(13-10-2005)

Част от кода и документацията на RUP ще бъдат отворени

Съгласно появили се в мрежата публикации (ZD.Net, както и на други места), корпорацията IBM ще предаде на проекта Eclipse код и документация, имащи отношение към методологията на разработване на Rational Unified Process. Тяхното следващо развитие ще продължи в рамките на отворения проект Beacon. Намерение да използват тези материали вече са изразили 15 търговски компании. Project Beacon обхваща около 15% RUP и ще бъде пуснат като допълнителен модул за Eclipse.


<< Излизането на OpenOffice.org 2.0 се забавя | Ubuntu 5.10 Breezy Badger >>