от Nick Angelow(20-10-2005)

от Мартин Ла Моника (Martin LaMonica), CNET News.com
20 октомври, 2005, 9:34

В сряда, 19 октомври, Sun Microsystems обяви началото на разпространяване на своя инструмент за разработка Jini под лиценз Open Source Apache.

Jini е създаден през 1999 г. като начин за установяване на връзка между потребителските устройства и програмното осигуряване Sun Java. Но компаниите, ползващи Jini, го използваха най-вече за решаване на корпоративни задачи като разпределени изчисления и свързване на сървъри в клъстър. Това програмно осигуряване е отлична среда за създаване на приложения на Java, които се опират на силно разпределени компоненти. Например, Sun използва Jini в своето програмно осигуряване за радиочестотна идентификация, което работи в миниатюрните датчици RFID, широко използвани в складовете.

С разработването на програмното осигуряваен Jini се занимава независимото общество Jini Community, в което освен Sun, участие имат и други компании. В сряда, на конференцията Jini Community в Чикаго, ръководителите на Sun Microsystems обявиха, че Jini Technology Starter Kit v2.0 ще бъде достъпен под лиценз Apache License 2.0.

Приемането на лиценза Apache е част от плана на Sun за превръщане на общността около проекта Jini в аналог на общността, която съществува около отворения софтуер. Спечелилата голяма популярност предишна версия Jini Starter Kit 1.2 също ще бъде лицензирана под лиценз за отворен софтуер.

Според старшият мениджър по маркетинга в отделението Sun Jini Technology, Дженифър Коцън (Jennifer Kotzen), заедно с новият инструментален набор се предлага и нова реализация на услугата Java Spaces, която управлява взаимодействието между различните мрежови компоненти с цел по-добра организация на пакетните операции. Освен това, новата версия на инструменталния набор трябва да осигури и по-кратко време на инсталация.

Що се отнася до областта на приложение на Jini, тя според директора на технологичната програма Sun Jini, Марк Ходап (Mark Hodapp) все повече се приближава до първоначалното предназначение на Jini -- да бъде средство за събиране на информацията, постъпваща от миниатюрни устройства като RFID датчиците.

Други публикации по темата може да се намерят на следните адреси:

o Apache eyes open-source Java project;
o Will Jini-like wishes come true?
o Google.


<< X11R6.9/X11R7 Release Candidate 1 | Pixie Renderer 1.5.2 >>