от Andrey(24-10-2005)

Новостите в 5.0 са много и могат да се групират основно в три групи:

 1. ANSI SQL стандартни възможности, които досега липсваха в MySQL
 2. ANSI SQL съвместимост на съществуващи възможности MySQL
 3. Нови хранилища на данни в МySQL (Storage Engines), разширения и инструменти

Новите ANSI възможности включват:

 • Изгледи (Views) - read-only и updatable views
 • Съхранени Процедури и Функции (Stored Procedures ) според синтаксиса на SQL:2003
 • Тригери (Triggers)
 • Курсори (Server-side cursors) - read-only, non-scrolling

Много от досегашните възможности на MySQL вече могат да следват ANSI SQL стандарта, с което се осигурява по-добра съвместимост с други продукти. Такива са:

 • Стриктен Режим (Strict Mode): MySQL 5.0 добавя режим на работа при който в много различни области се следва стриктно стандарта като например стриктна проверка на данни с генериране на грешки за всички невалидни дати и числа.
 • INFORMATION_SCHEMA: ANSI SQL-съвместим Речник на Данните (Data Dictionary) за достъп до метаданните в добавка към съществуващите специфични за MySQL команди SHOW
 • Библиотека за прецизна математика: Нова библиотека за прецизни изчисления с числа с фиксирана запетая, осигуряваща висока прецизност.
 • VARCHAR тип данни: Максималната ефективна дължина на VARCHAR е увеличена до 65,532 байта; Също така за разлика от предишните версии празните символи накрая се съхраняват

Нови хранилища на данни в МySQL (Storage Engines), разширения и инструменти:

 • Разпределени XA Транзакции (Distributed Transactions)
 • ARCHIVE Storage Engine - Хранилище за големи обеми от архивни данни в компактен вид, без индексиране.
 • FEDERATED Storage Engine - осигурява достъп до таблици, намиращи се на отдалечен сървър.
 • Instance Manager: Средство за управление на много MySQL сървъри

За повече подробности за MySQL 5.0 като цяло http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/mysql-5-0-nutshell.html

Графичните средства MySQL Administrator 1.1.3 and MySQL Query Browser 1.1.15 вече поддържат новите възможности на версия 5.0

Можете да изтеглите 5.0.15 от: http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html

Ако забележите "буболечки" в работата на 5.0.15, съобщавайте на http://bugs.mysql.com/

Можете да участвате и в конкурса за най-полезна обратна връзка. Повече подробности има на http://dev.mysql.com/mysql_5_contest.html

Всеки коментар е добре дошъл навсякъде включително в:

Формата, която може да попълните на http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html<< Излезе Licq 1.3.2 | Най-накрая - Minix 3 е тук, махайте Linux! >>