от Nick Angelow(2-12-2005)

Ингрид Марсон (Ingrid Marson), ZDNet UK

Новата версия на лиценза за свободно програмно осигуряване ще бъде готова след по-малко от 18 месеца и в нея ще има решение на проблемите, възникнали при използването на цифрова защита на авторските права (DRM), както и при патентоването и интернационализацията на програмното осигуряване

Организацията Free Software Foundation е публикувала графика на създаването на следващата версия на общия публичен лиценз (GPL), който е най-широко използван при създаването на свободно програмно осигуряване.

Първият вариант на новата версия на лиценза ще бъде публикуван на конференция, която ще се състои на 16 и 17 януари 2006 г., а излизането на втория и третия вариант са планирани за лятото и есента на същата тази годиня. Крайният вариант на новата версия на лиценза GPL се планира да бъде публикуван през пролетта на 2007 г.

Фондацията за свободен софтуер (FSF) приканва всички, съпричастни на идеята за свободен софтуер да изпращат своите забележки по всяка една от версиите на проекта. Фондацията също така е публикувала документ (този трябва да е - Н.А. :о)) с описание на процеса и препоръки за внасянето на промени в общият публичен лиценз (GPL).

Текущата версия на лиценза (GPL 2) трябва да се промени за да бъдат взети предвид измененията, настъпили в софтуерната индустрия от момента на нейното излизане през 1991 г. Според Ричард Столман (Richard M. Stallman), "... ще бъдат отчетени новите форми на употреба и съвременните международни изисквания на комерсиалните и некомерсиални потребители".

В момента вече се води дискусия около някои евентуални изменения в лиценза. Като става дума за подобряване на съвместимостта с други лицензи за използване на свободно програмно осигуряване и за интернационализацията. В числото на другите възможни изменения е точката против управлението на цифровите права (DRM), точката свързана с патентоването на програмното осигуряване и точката, свързана с изискването web компаниите да публикуват изходния код на всяка програма, лицензирана с лиценз GPL лиценз, която те използват в комерсиалните си услуги.


<< Демо на Quake4 за Линукс | Lockheed избира Линукс за ракетна защита >>