от Пейо Попов(3-12-2005)

Моля за помощ с превода на съдържанието на долните адреси (най-вече от френски), защото колкото и да съм уверен в познанията си отказвам да повярвам на това, което разбирам.

Под силния натиск на френските организации за колективна защита на авторски права, френският културен департамент е предложил проекто-закон за утежняване настоящия режим на регулация на авторските и сродните им права. Проектът, наречен DADVSI (закон за авторските и сродните права в ерата на информационното общество), предвижда:

  • Забрана за софтуер, който позволява разпространението на съдържание без интегрирана система за цифрово управление на правата (DRM) и възможност за зачитане на цифрова маркировка (watermarking).
  • Задължителнo наличие на DRM информация за всички излъчвания е цифрова форма.
  • Система за следене на обменяното съдържание. Не се говори за универсално следена на данните, а по-скоро за следене на отпечатъци в обменяното съдържание.
  • Създаване на единна филтрираща система, включваща всички доставчици на интернет.

Френската фондация за свободен софтуер разпространи изявление, в което публикува заплахите от страна на организациите за колективна защита на права да спрат чрез съдебни дела създаването на свободен софтуер в страната, чрез разпоредбите на този закон.

Нека поясня, че въпреки, че никъде директно не се говори за забрана за достъпа до изходен код, то наличието му е предпоставка да се изключат частите от него, които зачитат DRM информацията и така се прави възможно заобикалянето на закона, което за континенталната правна система е равно на нарушаването му. По този начин софтуерът с отвоен код би станал незаконен.

Ето и връзки, за чийто превод моля за вашето съдействие, за да получим повече и по-вярна информация:

// Благодаря на Fil, който също съобщи за новината.<< Firefox отново е продукт на годината | Отвореният код по-ужасен от летенето >>