от Nick Angelow(4-12-2005)

Нова версия на безплатният клон на Red Hat Enterprise Linux

На DistroWatch вчера се появи кратичко съобщение за излизането на новата версия на дистрибуцията Scientific Linux, базираща се на Red Hat Enterprise Linux и поддържана от редица научни институции (CERN/Fermilab). В основата на настоящата версия 4.2 е RHEL Advanced Server 4 Update 2, като най-важните нововъведения са включването на yum 2.4, Yumex (графичната обвивка на yum) и различни допълнителни модули.


<< Олимпийските игри 2008 и отвореният код | Firefox отново е продукт на годината >>