от Nick Angelow(5-12-2005)

Нова версия на дистрибуцията за "гастрономи" - Linux From Scratch

На втори декември, на DistroWatch се е появило също толкова кратичко съобщение за излизането (само 4 месеца след излизането на предишната версия LFS-6.1) на поредната версия (6.1.1) на дистрибуцията Linux from scratch и както обикновено, любопитните могат да се запознаят с пълната документация по компилирането на дистрибуцията или като я прочетат в мрежата, или като я изтеглят от страницата на проекта.

Освен документацията, екипът на дистрибуцията е приготвил и нов автоматизиран вариант за инсталация, носещ името Automated LFS (ALFS), както и диск за директно зареждане на дистрибуцията (LiveCD LFS 6.1.1), създаден на основата на LFS 6.1.1 и пакетите BLFS (Beyond Linux From Scratch) от различните клонове на svn.

Между останалите нововъведения си заслужава да отбележим терминала на XFce с много полезно меню, включващо в себе си възможности за копиране и вмъкване (aka copy & paste), както и обновените пакети на програмите rsync, sudo и wireless_tools.


<< Debian е най-бързо развиващата се дистрибуция | Олимпийските игри 2008 и отвореният код >>