от Nick Angelow(15-12-2005)

... под името open Java DB

Според кратка статийка от Мартин Ла Моника (Martin LaMonica), появила се на страниците на CNet News.com, компанията Sun Microsystems е започнала разпространението на собствена версия на система за управление на бази от данни, създадена на основата на кода, подарен от IBM за разработената в рамките на проекта Apache Derby аналогична система, която ще носи името open Java DB, като плановете на компанията са тя да бъде включена в Java Enterprise Server System и NetBeans.


<< в. 24-часа: 2007: Големият брат слухти в ... | Линукс стартиран върху Palm Treo 650 >>