от Гената(19-12-2005)

IBM реши да освободи кода на своята Обща Паралелна Файлова система (General Parallel File System (GPFS)), така че тя да може да се използва и от други производители на хардуер.

GPFS представя различни физически устройства за съхранение на информация като една виртуална файлова система. GPFS може да отговаря за стотици терабайти информация, както и да съхранява огромни файлове за нужните на инженерите, финансови анализи, проучване на данни, цифрови медии и т.н.

Компанията Linux Networx ще продава и осигурява професионална поддръжка на GPFS.

Подробностите ще прочетете от тук.


<< Делегиране на access политики в Postfix | Сън освобождава BrandZ софтуера >>