от Nick Angelow(17-01-2006)

Стивън Шенкланд (Stephen Shankland), CNET News.com
17 януари, 2006, 9:07


В понеделник, организацията Free Software Foundation започна първото публично обсъждане на проекта General Public License, версия 3, хвърляйки светлина върху предлаганите промени в различните раздели на документа, отнасящи се до патентоването и управлението на цифровите права.

Проектът може да бъде видян на сайта на фондацията, където са изброени предлаганите промени и има място за online коментари. Новата версия на лиценза GPL ще бъде предмет на конференция, която ще се проведе тази неделя в Масачузетският технологичен институт (MIT).

GPL се преразглежда за първи път от 15 години и организацията приема предложения от широк кръг физически и юридически лица, участващи в движенията за свободен софтуер и софтуер с отворен изходен код. За последните 15 години, GPL се превърна от чисто академичен опит, предприет от програмиста и основател на FSF Ричард Столман, в основа, на която е стъпила значителна част от света на програмното осигуряване.

GPL регулира изключително голям брой проекти с отворен изходен код, включително и разработването на ядрото на Linux, файловият сървър Samba, системата за управление на бази от данни MySQL и още много други. Според Том Кери, специалист по интелектуална собственост в юридическата фирма Bromberg & Sunstein, «Това е събитие с огромна важност, тъй като навярно по-голямата част от юристите, активно работещи в областта на програмното осигуряване, са запознати с GPL и помнят неговите основни положения, което не може да се каже за нито един друг лиценз».

Предлаганите поправки в GPL предвиждат изменения в няколко области:

• положения, гарантиращи, чe механизмите за управление на цифровите права няма да ограничат свободата на софтуера;

• явно предаване на патентни права на всеки, който разпространява регулиран с лиценз GPL софтуер;

• точка за противодействие, забраняваща на използването на модифициран от някого софтуер от организации, подали съдебен иск за патентно нарушение към този софтуер;

• нови условия, регламентиращи по какъв начин собствениците на авторски права могат да добавят допълнителни условия в лиценза GPL, позволяващи по-сериозно противодействие.

Аналитикът от Aberdeen Group, Стейси Куандт одобрява новите положения за патентите, но вижда проблем, който вероятно ще предизвика спорове. По нейно мнение, в проекта за GPL 3 «няма яснота относно това, какво представлява производно произведение», което е централно понятие, означаващо модифицираните версии на програмите.

Фондацията за свободен софтуер (FSF) се надява да завърши проекта за третата версия на общият лиценз за публично ползване GPL 3 до 15 януари 2007 година, като е оставила допълнително време до март 2007 года. Вторият проект за публично обсъждане се планира да бъде готов през месец юни, а третият - през месец октомври тази година.

Програмно осигуряване под лиценз GPL се използва широко в индустрията с информационни технологии, но в обръщение има и много други лицензи за софтуер с отворен изходен код, например лицензът Community Development and Distribution License, който Sun Microsystems предлага като алтернатива на лиценза GPL.


<< Fedora Core 5 Test 2 | Ревю на таблета Nokia 770 >>