от Nick Angelow(7-04-2006)

Дистрибуция за истински мъже

От своите страници, Linuxcenter.Ru анонсира появата на SEXLinux ориентирана към представителите на силната половина от човечеството. Двата DVD диска са създадени изключително за това, да можете максимално да се насладите на близостта със своята система в най-различни ситуации. Сексът започва веднага след поставянето на диска в DVD устройството -- в SEXLinux няма и помен от инсталатор. А истинските майстори могат да стигнат още по-далеч и да получат удовлетворение при компилацията на самите програми. Най-общо, с тази дистрибуция, вие сте ограничени само от собствената си фантазия -- SEXLinux ще направи за вас всичко, което пожелаете! Повече подробности може да се намерят на страниците на компанията Linux Center, а самата дистрибуция може да се купи от нейния интернет магазин или да се изтегли от фирмения FTP сървър.


<< Ruby на релси 1.1 | Балмър говори за дело срещу Линукс в интервю >>