от Zerg(25-04-2006)

Блогерът Ричард Стийнън(Richard Stiennon) от ZDnet написа:

Истина е, че Windows е небезопасна система "по природа". Много милиони думи са казани на тема Windows vs Linux.

Прост аргумент е това, че Windows в своята еволюция е станал толкова сложен, че осигуряването на неговата безопасност е станало по-трудно.

Илюстрациите по-долу доказват това много добре. Двете илюстрации са пълни карти на системните извиквания при обслужване на една html-страница и картинка от сървър. Системното извикване - това е възможност за обръщане към паметта. Хакерите изследват всеки достъп до паметта, за да видят дали е уязвим към атака с препълване на буфера. Разработчика е длъжен да прегледа всички възможни варианти на пробив чрез тези системни извиквания. Колкото са повече, толкова е по-вероятно да има уязвимост и са необходими повече усилия за да се създаде безопасно приложение.

Apache & Linux:

IIS & Windows:

Както се казва коментара е излишен...

Източник: SecurityLab<< Помощ за превод на населени места | Xubuntu 6.06 Beta >>