от Златко Попов(25-04-2006)

Това е първата Open-Source система за база от данни, включена в консултантския списък на HP.

Към относително краткия списък от продукти, създаден в рамките на стратегията на Hewlett-Packard в подкрепа на Open-Source софтуера, бе прибавен и MySQL.

Официална подкрепа фирмата е обявила за операционните системи на Red Hat и Suse/Novell, както и за LDAP - Directory Connexitor на Symas. Съобщението на HP е от голямо значение за MySQL, тъй като компанията ще предоставя над 6500 допълнителни услуги по света, свързани с консултации и обучение.

Поддръжката на MySQL от страна на HP ще включва планиране, дизайн, интеграция. Тя би могла да се сравни дори с офертите, които HP предлага с комерсиалните продукти, например Oracle.

IDG.bg


<< Фенове на Firefox стартират кампания срещу IE | Dropline GNOME 2.14.1 >>