от al_shopov(3-05-2006)

OpenDocument е одобрен от членовете на ISO. Вечерта на 1 май завърши периода на обсъждане и гласуване. При гласуването е нямало против (само отсъствие на някои от членовете). OpenDocument вече има и официален номер — ISO/IED 26300.

До крайното публикуване на текста като официален стандарт остават известно количество формалности и един период от 2,5—3 месеца.

Ами — честито ни!<< Защо OpenOffice.org? | Материали от мартенската конференция >>