от Живко Георгиев(16-05-2006)

Стартира български сайт за изграждане на приложения с използване на Ruby On Rails www.bgonrails.com.

Rails е напълно завършено "скеле" за разработка на задвижвани от база данни уеб приложения, по образеца – Модел-Изглед-Контрол. От Ajax в изгледа, до заявката и отговора в контролера, до домейн модела обхващащ базата данни, Rails Ви предоставя чиста среда за Ruby разработване. За да оживее всичко това, трябва само да се добави база данни и уеб сървър.

Основен сайт на Ruby-On-Rails е www.rubyonrails.com.


<< Конференция за месец май | Член на OSI в България >>