от ken(12-01-2007)

Разработчиците на Firefox 3 са утвърдили списък на набелязаните за реализация възможности в Firefox 3 който се очаква в 4 тримесечие на 2007 година.

От задължителните за реализация може да отбележим:

* Подобрена работа на мениджъра за управление на разширенията: опростена инсталация, по-удобен интерфейс за настройки, уведомяване за налични нови версии т.н.
* Поддръжка на отметки, съхранявани на отдалечен сървър.
* Възможност за по-тясна интеграция с уеб-услуги, например при клик на mailto: връзката може да се настрои да открие Gmail, или да пренасочва отваряния файл в Google Documents.
* WYSIWYG макет на страниците подготвяни за печат;
* Поддръжка на Microsoft CardSpace и OpenID;
* Подмяна на системата за уведомяване на разработчиците за срив в браузъра.

Други функции, които може би ще се реализират в Firefox 3:

* Режим анонимно уеб-сърфиране, когато никаква информация не остава в кеша на браузъра, не се води запис в историята на посещенията;
* Възможност за съхранение на страници в PDF формат;
* Групов преглед на съдържанието на табовете на една страница, както вече е реализирано в разширението foXpose;
* Функция за инсталиране и активация на допълнения без рестартиране на браузъра;

Подробности


<< Излезе финалната версия на FreeBSD 6.2 | Конференция за месец януари >>