от Мирчо Мирев(23-01-2007)

Преди около седмица отделa предприятия и промишленост на Европейската комисия публикува едно от най-големите и обстойни академични изследвания за влиянието на free/open/libre source software.

Изследването е изключително подробно и обстойно. Съдържа реална информация, която би била полезна, както за частни предприятия, така и за държавни организации, които обмислят въпроса за миграция към свободен софтуер/софтуер с отворен код. Разглеждат се както директните, така и косвените последствия от ползването на FLOSS.

Файла (PDF, 1.8MB) се намира тук:
http://ec.europa.eu/enterprise/ict/poli...

Коментара на Groklaw:
http://www.groklaw.net/article.php?stor...

Станицата на ЕК с информация за различни изследвания (вкл. гореупоменатото):
http://ec.europa.eu/enterprise/ict/stud...


<< VirtualBox става с отворен код | Cisco обвинен в нарушение на GPL лиценза >>