от ivo(28-01-2007)

На страницата на Slax "http://www.slax.org/unionfs/" се съобщава, че от Slax 6 няма повече да се използва Unionfs, а ще се премине към по-стабилната и бърза AUFS(Another Unionfs). Knoppix (5.1) вече премина към нея.

Повече информация за Aufs има на: http://aufs.sourceforge.net/

Ако желаете да я тествате,изтеглете я: http://sourceforge.net/cvs/?group_id=167503

cvs -d:pserver:anonymous@aufs.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/aufs login

cvs -z3 -d:pserver:anonymous@aufs.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/aufs co -P aufs

Компилирате с "make -f local.mk" и зареждате модула "insmod ./aufs.ko".


<< Debian се сдоби с Win32 инсталатор | Linux Mobile Foundation е факт! >>