от ken(3-04-2007)

  • Стив Балмьр влиза в съвета на директорите на Linux Foundation.
  • Излиза IOBSD - форк OpenBSD
  • Mozilla Foundation патентовала технологията за табовете в браузъра и подала иск против Microsoft. Microsoft се съгласили да изплатят 1.4 милиарда долара за мирно уреждане на конфликта.
  • Излиза PostgreSQL 10.0. Новите възможности: остарелия език SQL е заменен на нов диалект POSTQUEL, също така нов тип хранилища PgISAM.

И още много тук.


<< Open Architecture Network.org | Qbittorrent 0.9 >>