от Мирчо Мирев(25-07-2007)

Един от известните браузери в OpenSource средите - Konqueror, базиран на KHTML (http://en.wikipedia.org/wiki/KHTML) е и изцяло OpenSource проект за webrendering engine, почти без подкрепа на някоя фирма. Кодът, бидейки добър, послужи за основа на един друг известен браузер - Safari, в който се ползваше, за неговия webrendering engine - Webkit.
Webkit беше дълго време разклонение (fork) на KHTML. Apple се учеха как да работят с OpenSource. Повод за много дразги и спорове е това, че не публикуват кода на Webkit, докато накрая хората, работещи над KHTML получиха достъп до него (кода). Друг проблем беше, че кодът на Webkit не можеше да се ползва лесно обратно в KHTML.
Нокиа също направиха разклониние на KHTML, за да го ползват за техен мобилен браузер. Това, което спечелва Нокиа, е чистият код, и ниските изисквания към памет и системни ресурси.
И макар, че доста проекти са базирани на KHTML, напоследък се забелязва постепенно преминаване от KHTML към Webkit. Поради това по време на Akademy 2007, в Глазгоу, разработчиците на KHTML са решили да портнат в KDE вече придобилия популярност Webkit. По този начин най-сетне ще се осигури отново сплотяване на усилията на разработчиците в момента пръснати по различните, базирани на KHTML проекти.
Повече можете да прочетете тук:
Интервю с Ларс Нол: http://arstechnica.com/journals/apple.a...
Новината на АрсТехника:
http://arstechnica.com/journals/linux.a...


<< Tilix Linux 2.1 RC1 | Излезе Dropline GNOME 2.18.3 Beta за Slack 12 >>