от три катъра(2-09-2007)

Веселин Колев е написал подробно ръководство разясняващо подписването на rpm пакети. Предназначено е за разработчици и системни администратори и от него ще научите:

 1. Изграждане на локална RPM база в домашната директория на потребителя
 2. Инсталиране на OpenPGP сертификат в RPM базата
 3. Извеждане на списъка с инсталираните OpenPGP сертификати в RPM базата
 4. Изтриване на инсталирани OpenPGP сертификати от RPM базата
 5. Забележка относно версията на пакета gnupg
 6. Поддържани хеш-функции в пакета gnupg
 7. Указване на хеш-функция за подписването на RPM пакетите
 8. Параметри на OpenPGP сертификата за подписване на RPM пакети
 9. Деклариране на възможността и параметрите за подписване в ${HOME}/.rpmmacros
 10. Подписване и преподписване на RPM пакети
 11. Проверка на електронния подпис върху RPM пакет
 12. Премахване на електронния подпис върху RPM пакет<< Конференция след два дни, сряда, 05.09.2007 | Tilix Linux 2.1 RC2 >>