от al_shopov(10-09-2007)

Излезе новата версия на най-популярната реализация на X Window - X.org. Това е Release 7.3.

Новости са:

  1. Версия 1.4 на X Server поддържащ замяна на входните устройства, като засичането им е през HAL или D-BUS
  2. Версия 1.2 на разширението RandR, която позволява настройване на изходния видео сигнал и по-добра работа с множество монитори.
  3. Нов видео драйвер xf86-video-vermilion - за чип на Интел за вградени устройства
  4. Възстановява драйвера xf86-video-glide за картите на 3dfx
  5. Нова команда xbacklight за управление на осветеността на екраните.

За повече информация:

Обявление

Бележки по версията

Vermilion<< 5 факта за Google телефона | AMD ще отвори спесификациите на графичните си >>