от RED(27-09-2007)

Monsoon Multimedia публикува изходния код на софтуера заимствал от BusyBox и използван в техните устройства.

Очакваше се че всичко ще се реши с извънсъдебно споразумение. Даниел Ревичър, директор на юридическия център за защита на софтуерната свобода, заяви че, за момента такова споразумение не е постигнато. Дори напротив - публикуването на изходния код не е достатъчно, защото всеки ще сметне че може да нарушава ГПЛ, докато не бъде хванат и единственото което трябва да направи за да избегне съд е да публикува заимстваните промени и код. Което не е така.

Подробностите може да научите от тук.


<< Конференция в събота | Излезе версия 1.0.0 на LinuxDC++ >>