от al_shopov(3-10-2007)

Поредното джамборе в София по случай излизането на новата версия на GNOME - този път 2.20, ще се проведе днес, 03.10.2007г. 19:30 в Кривото на Дондуков и Будапеща.

Адрес


<< Още 10 дена до края на номинациите | EUGA (European Union Grant Advisor) >>