от RED(24-10-2007)

jMonkeyEngine е качествена библиотека за създаване на 3D игри или приложения с Java. Тя се разпростванява под BSD лиценз и се използва професионално от компании като NCsoft, Three Rings, Jadestone и д.р. Снимките от сайта на библиотеката показват доста образно какво може да сътворите

Подробностите може да научите от jMonkeyEngine.com.


<< Start UP 2007 | MS сключи споразумение с Turbolinux >>