от Христо Илиев(7-02-2008)

TrueCrypt е многоплатформена програма с отворен код за създаване на криптирани виртуални устройства, базирани на файловй контейнери или дискови дялове. Поддържа множество различни криптоалгоритми, сред които AES-256, Serpent и Blowfish. Поддържат се и т.нар. правдоподобен отказ, позволяващ разкриване на криптографски ключове пред трети лица без разкриване на същинското съдържание на контейнерите.

Новото във версия 5.0 е:

  • поддръжка на Mac OS X Tiger и Leopard, както за Intel, така и за PowerPC платформи чрез MacFUSE
  • поддръжка на криптиране на системния дял на Windows
  • почти двукратно по-голямо бързодействие под Windows
  • GUI инструмент за Linux
  • XTS режим на работа (IEEE 1619)
  • За повече информация и сваляне на приложението, посете официалния сайт на TrueCrypt.    << Петиция за системата за детските градини | KDE 4.0.1 >>