от Fil(31-03-2008)

След постигането на максимален брой точки на Acid3 теста от WebKit за Safari, същия успех постигна и WebKit/GTK+. Въпреки получаването на 100 от 100 точки, полученото изображение не е попикселно еднакво с референтното поради някои оставащи проблеми, които разработващият екип се надява да реши скоро.
Повече информация: тук.


<< Излезе брой 4 за 2008 г.на  Home Linux. | bg.FreeBSD.org вече работи върху IPv6 >>