от al_shopov(22-05-2008)

Microsoft обяви, че обновяване на MS Office 2007, което следва да излезе в първата половина на 2009, ще осигури поддръжка на ODF 1.1, но така и няма да донесе поддръжка на OOXML, който бе прекаран през ISO.

Поддръжка на собствения формат не се очаквал до излизането на продукта с кодово наименование MS Office 14.

С обновяването ще се поддържа ODF 1.1 — текущата версия от OASIS, а не DIS 26300 — версията одобрена от ISO базирана на OASIS ODF 1.0. Вероятно причината за това е, че ODF 1.1 ще залегне в новата версия на ISO.

Обновяването ще позволи ODF 1.1 да се зададе като стандартен формат за запазване на документите. Същото обновление ще позволи ползването на форматите PDF 1.5, PDF/A и собствения формат за преносими документи на Microsoft — XML Paper Specification (XPS), който е минал през стандартизационния процес на ECMA и е подаден за стандартизация от ISO по същата процедура — „fast track“, която бе ползвана за OOXML.

Microsoft обяви, че ще се включи в работната група на OASIS и тази в ISO/IEC, които отговарят за ODF, както и в Технически комитет №171 на ISO, който отговаря за формата PDF.

За повече информация:<< Perl 6 получава финансиране | Мини Линукс фест във Видин >>