от contact_bogomil(23-05-2008)

Имайки предвид, че преди почти 60 години декларацията за човешки права превърна в международен закон следните права и свободи:

1. Свобода от дискриминация от страна на правителство или закон (Член 2, Член 7)
2. Свобода на движение в границите на всяка държава (Член 13.1)
3. Правото на участие в управлението на държавата (Член 21.1)
4. Правото на равен достъп до обществени услуги (Член 21.2)

И вземайки в предвид, че тези права и свободи днес са възприети от всички демократични правителства и заложени в Конституциятa (или други основни документи) на повечето държави и приемайки, че всички държави се стремят, на различно ниво и при различни начални точки, към общества, в които пълноценното и ефективно участие в управлението и обществото, както и достъпа до обществени услуги, образованието и възможностите зависят все повече от достъпа до електронните комуникации и по-специално имайки предвид, че:

* Все повече държавни информационни източници и услуги се предоставят виртуално, а не физически;
* Свободата на словото и асоциациите се упражнява все повече по Интернет, отколкото лично;
* Интернет предоставя безпрецедентна възможност за равенство в образованието и възможностите за всички хора по света;

Ползите от Интернет могат да бъдат гарантирани и нашите така трудно извоювани човешки права да бъдат запазени, докато ние преминаваме към електронно общество, само ако осигурим лесен и еднакъв за всички достъп до Интернет и ако също така запазим свободата на мрежата непокътната.

Вземайки предвид уникалната роля, която свободните и отворените стандарти може да изиграят в подсигуряването на този резултат, като насърчава конкуренцията и иновациите, намалява разходите и увеличава избора и правителствата и законодателните органи, чрез примери и действия, са единствените, които могат да гарантират, че всички хора ще се възползват от преимуществата на свободните и отворени стандарти.

Смятайки, че тези преимущества са от особена важност за хората в неблагоприятно икономическо, социални и географско положение и имайки предвид, че единомислието относно характеристиките на свободните и отворени електронни стандарти става все по-голямо в Европа, аз искам моето правителство да направи следното:

1. Да закупува и внедряване на информационни технологии, които прилагат свободни и отворени стандарти;
2. Да се концентрира върху предоставянето на електронни правителствени услуги, базирани *само и единствено* на свободни и отворени стандарти, включително и предоставяне на информация, базирана на такива стандарти, както и при всички си дейности да се облягат на използването на същите.

Ако и вие имате такова мнение - подпишете се:
http://www.digistan.org/hague-declarati...


<< Драйверите на АТИ за Линукс стават все по-... | Ulteo - линукс дистрибуция за Уиндоус >>