от Златко Попов(22-03-2009)

Осигуряване на Интернет връзка в слабо населените и отдалечени райони на страната е един от приоритетите на проекта на стратегия за развитие на широколентовия достъп, подготвен от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС). Той беше качен на 19 март на официалната страница на агенцията. Срокът за събиране на мнения на заинтересувани фирми, граждани и институции е до 20 април. След това всички смислени предложения ще бъдат взети под внимание, твърдят от агенцията. "Ако всичко върви по план, стратегията ще влезе за гласуване в Министерски съвет около средата на май", коментира Камен Рангелов, директор дирекция "Политика в съобщенията" към ДАИТС.

В момента България е единствената държава в Европейския съюз, която не разполага с национална стратегия за развитие на широколентовия Интернет.

За реализация на стратегията ще се разчита на европейско и държавно финансиране. Очакват се около 30 млн. евро, които евентуално ще дойдат по линия на Европейския икономически план за възстановяване. За 2009 и 2010 г. Европейската комисия предлага да се мобилизират допълнително 5 млрд. евро за проекти за трансевропейски енергийни връзки и за широколентова инфраструктура. Около 1 млрд. евро от тези пари се очаква да бъде използван за финансиране на проекти за развитие на широколентов достъп в селските региони. Според изчисления на служители в ДАИТС България може да получи около 30 млн. евро по тази програма. Все още не е ясно по какъв точно механизъм ще се усвояват тези средства, ако бъдат отпуснати. Вариантите на този ранен етап са два - държавата да изгради комуникационна инфраструктура в слабо населени райони или да бъдат организирани търгове, където частни фирми да кандидатстват за финансиране и да изградят въпросните мрежи. Все още обаче има много неясноти относно конкретните механизми за подпомагане и стимулиране на телекомите във въпросните райони.

За момента се знае със сигурност, че в бъдещата програма за развитие на бързия Интернет ще се наблегне основно на отдалечените и слабо населени райони.

Според служители на ДАИТС развитието в големите градове е задоволително. Там силната конкуренция принуждава частните фирми да осигуряват достатъчно добри скорости и ниски цени. В средно големите градове ще се работи в посока осигуряване на безплатни точки за достъп. Те най-вероятно ще бъдат безжични и базирани около централни административни сгради.

Предистория

За първи път се заговори за изготвянето на програма за развитието на широколентовия интернет в България през 2006. Тогава в поетата от "Мобилтел" инициатива "ITC Broadband платформа" взеха участие над десет компании, между които БТК, "Евроком кабел", Siemens, Microsoft, Ericsson, HP - България, и др. Подкрепа за проекта дойде и от страна на ДАИТС, Българската асоциация по информационни технологии, българския "ИКТ клъстер" и Комисията за регулиране на съобщенията. Неразбирателство между участниците забави развитието на проекта. В резултат на това в началото на 2008 г. ДАИТС пое водеща роля. Създадена беше работна група със заповед на председателя на агенцията Пламен Вачков. След това в изготвянето на проекта за Национална програма за развитие на широколентовия достъп в България взимат участие неправителствени организации ("ИКТ клъстер", АСТЕЛ) и представители на глобални компании като "Нокиа Сименс нетуъркс", "Ериксон" и "Алкател Лусент".


Източник: Дневник


<< Google Summer of Code 2009 и SIP Communicator | Излезе новата версия — 2.26 на GNOME >>