от task_struct(21-12-2009)

Унгарското законодателство бе променено така, че да насърчава конкуренцията в пазара на софтуерни продукти. Утвърждаването на отворените стандарти насърчава конкуренцията.

Една от последните световни тенденции е правителствата, особено тези на развиващите се страни, да дават законодателно предимство на софтуера с отворен код. За съжаление, практиката показва, че в Латинска Америка например, въпреки официалната воля на министерския съвет, администрацията продължава да използва софтуера, който й харесва (доста често платен).

Това, което е въведено в Унгария, е по-различен ход с положителен ефект върху конкуренцията. Правителството въведе отворени стандарти, което в резултат ще насърчи развитието на пазара и ще делегира повече права в ръцете на гражданите. Стремежът е към прозрачност, разширяване на достъпа на гражданското общество до информационните ресурси на правителството и стимулиране на конкуренцията. Законодателните промени бяха инициирани от Алианс за отворени стандарти, чието активно лобиране доведе до преработването на Акт LX от 2009 г. за публичните електронни услуги. Промените бяха мотивирани като „популяризиране на развитието на немонополисткия пазар, който насърчава създаването на взаимозаменяеми и широко функционални продукти”. На практика новият закон не дава предпочитание на платения софтуер или на този с оторен ход, а осигурява възможност на всички да се борят за място под слънцето. Някои нормативни положения можете да намерите тук.


Източник: hicomm.bg<< Мотоциклет с Линукс | Best Buy, Samsung, Westinghouse, и единадесет >>