от phantomlord(6-06-2010)

Осигурена е бинарна съвместимост с приложенията за двете ОС

Разработчици на отворен софтуер представиха ключов продукт - модифицирано Linux ядро с възможност за пускане на Windows приложения. Longene 0.3.0 (Linux Unified Kernel) се явява вариант на ядрото Linux 2.6.30, в който са включени открити проекти като ReactOS, Wine и NDISwrapper.

Longene добавя програмния интерфейс Win32 непосредствено в Linux ядрото. Това позволява заедно с Linux приложенията да се изпълняват и Windows приложения, без инсталиране на допълнителни средства.

Новият продукт не просто пренася Wine на ниво ядро, но и осигурява пълна бинарна съвместимост едновременно с Linux и Windows програми. За целта е организирана паралелна обработка на две таблици със системни заявки, а за Windows програмите са добавени отделни подсистеми за управление на процеси, потоци, обекти, виртуална памет и синхронизация.

Longene поддържа също механизми като Windows Registry, WDM, Windows DPC и др. Повечето подсистеми на модифицираното ядро са реализирани като зареждаеми модули.

В новата версия е напълно изключен wine-server. Всички заявки, които по-рано се отправяха към обвивката wine-server, сега се преобразуват направо в системни заявки. Тази промяна оказва положително влияние върху производителността на всички подсистеми, отговорни за работата с Win32 API.

Longene все още обаче е зависим от dll-библиотеките и някои други разработки на Wine.

Проектът се развива с финансовата подкрепа на компанията Insigma Technology Co., която е наела специалисти на пълен работен ден. Изходните кодове се разпространяват чрез GPL лиценцз.

http://www.technews.bg/article-17553.ht...


<< Dell горещо препоръчва Ubuntu | LINARO - НОВ ИГРАЧ НА НЕБОСКЛОНА >>