от Михаил Петров(11-01-2011)

Мултимедийна работилница (http://www.mmw.bg/show/140_za_nas/) предлага обучение по Qt в 5 дневен курс. Ето и как описват те курса:

""Въведениe в Qt" е 5-дневен курс на обучение за хора, които искат да научат основите на системата за програмиране Qt. Този курс акцентира върху запознаването с основните функции и приложения на Qt - запознаване със средата за програмиране, обектния модел и системата сигнал-слот, инструменти, типове данни и файлове.  Лекциите и упражненията ще се водят на български език, а слайдовете на лекциите и учебните матерали са на английски език."

Повече информация тук:
http://www.mmw.bg/show/422_vyvedenie_v_...

Оригинално заглавие и съдържание:
Това заслужава силни аплодисменти
Моите дълги и силни аплодисменти за това. Желая ви успех колеги.


<< Стартиране на Линукс и Qt за 1 секунда | Излезе Linux 2.6.37 >>