от Stoimen _Nenov(24-08-2011)

WebAPI e ново начинание на Mozilla което се стреми да стандартизира достъпа от уеб приложенията до различни периферни устройства и услуги, без значение коя е текущата операционна система. В близко бъдеще ще се предложи първата версия на API-то което се стреми да улесни:

  • Достъп до контакти, изпращане на съобщения и телефония
  • Достъп до камерата на устройството
  • Достъп до файловата система на устройството
  • Достъп до настройките на устройството и неговото състояние
  • Достъп до акселометъра и устройствата за навигация
  • Стандартизиране на геолокацията
и други. Подробностите може да научите от тук.


<< Уязвимост в Apache уеб сървър | GNU/Linux фестивал във Пазарджик >>