от RED(18-04-2012)

Lua е езика за програмиране който притежава гъвкавостта на динамични езици като PHP или Python и се доближава до скоростта на езици като C/C++. Вчера в The-H се появи кратко представяне на езика за тези които желаят да се запознаят с него. В него ще намерите и мини интервю с Иван-Асен Иванов - техническия директор на Haemimont Games (авторите на Келтски Крале).


<< Въведение в daemontools (DJB Way) | Публикуван е кода на  "Принца на Персия" >>