от bop_bop_mara(20-11-2012)

Вчера ви разказахме за един провалил се (по спорни причини) проект за използване на отворени технологии в общината на Фрайбург. Днес, обаче, в същата сфера имаме една чудесна новина - португалското правителство е публикувало „Наредба за национална регулация на съвместимостта на цифровите данни“, в която изрежда списък от стандарти, които администрацията да използва за дейностите си, и този списък включва и няколко популярни отворени представители.

Най-голямо впечатление прави избора на ODF 1.1 като единствен позволен формат за редактируеми документи - презентации, графики, електронни таблици, текстова обработка. От влизането в сила на Наредбата всички такива документи, предназначени за ползване от гражданите (а от 1 юли 2014 година и всички останали държавни документи), ще са в отворения формат.

Ето още някои от отворените стандарти, включени в Наредбата:

  • PDF 1.7 - формат за документи, които трябва да бъдат споделяни, управлявани и съхранявани по сигурен и надежден начин, задължителен
  • XML 1.0 - език за описване на документи и структури от данни, които ще бъдат интерпретирани машинно, задължителен
  • SVG - формат за векторни изображения, задължителен
  • XMPP - протокол, базиран на XML, за системи за instant messaging, задължителен
  • CalDav - Интернет стандарт за отдалечен достъп до календари, задължителен, влиза в сила от 1 юли 2014 г.
  • LDAP - протокол за достъп до директорийни услуги, задължителен

Асоциацията на португалските фирми, занимаващи се с отворен код (ESOP), оценя избора като много прагматичен - списъкът с избраните отворени стандарти не е голям, но пък се цели в някои от най-проблемните за съвместимостта на данните области. В същото време са избегнати всякакви двусмислици - всеки от тези стандарти е избран за конкретна нужда и няма припокриващи се функционалности, които да предизвикват объркване и неувереност.

С тази наредба на практика влиза в сила гласуваният през миналата година Закон за отворените стандарти и се дава нова важна стъпка в програмата за цялостна реформа на ИКТ, стимулиране на местната икономика и намаляване на държавните разходи. ESOP я определя като ясно послание към пазара - отсега нататък администрацията ще закупува и/или използва само продукти, имплементиращи тези отворени стандарти и всеки, който иска да участва в държавни поръчки, трябва да осигури нужната съвместимост.

Също така, асоциацията припомня, че, тъй като са отворени, стандартите могат да бъдат имплементирани и от свободен, и от собственически софтуер. По този начин може да се предотврати и безусловното обвързване с конкретен производител, което се получава при повечето затворени стандарти.

Неофициален превод на английски на Закона за отворените стандарти и оригиналната версия на Наредбата можете да намерите в анонса на сайта на ESOP.<< Напомняне за LPI сесията на 1 декември | Атакуване на Линукс ядрото >>