от Genata(13-03-2013)

Наскоро в github бе публикуван кода на първия C компилатор създаден в легендарните Unix времена от Денис Ричи. Компилаторът има по-скоро антикварна стойност, освен ако нямате достъп до някое PDP-11. Дали във Техническия Университет в София не е останало такова чудо?


<< LPI изпит на 23 март събота | openSUSE 12.3 >>