от stealth(10-12-2014)

Версия 5.4 на комплекта инструменти Qt е вече наличен. Той доставя по-добро взаимодействие с web-базирано съдържание, подобрена графика, поддръжка на Bluetooth Low Energy и още много, включително промяна на лиценза: „Както анонсирахме по-рано, версията с отворен код на Qt 5.4 е налична и под LGPLv3 лиценз. Новата възможност за лицензиране позволява на нас в The Qt Company да въведем повече добавящи стойност компоненти в екостистемата на Qt без да правим компромиси по търговската част. Това също помага да се защити свободата на трети разработчици от заключване на потребителски устройства и предотвратяване на Tivoization, както и други неправилни употреби.“

Източник на новината: Qt 5.4 released


<< Chromium ще маркира HTTP като несигурен | Нов начин за дистрибуция с Ubuntu Core >>