от stealth(11-01-2015)

Системните администратови са съветвани да обновят отново OpenSSL за да затворят 8 нови уязвимости, две от които могат да доведат до отказ на услуга (DoS). Въпреки че дефектите са маркирани като такива със средна и ниска тежест, „системните администратори трябва да планират обновяване на техните текущи OpenSSL сървърни инсталации в близките дни“, казва Тод Беърдслей, технически ръководител във фирмата за разследване на уязвимости Rapid7.

Публикацията в slashdot: OpenSSL Patches Eight New Vulnerabilities


<< Надпреварата за януари | Съвети за подсигуряване на SSH >>