от Nick Angelow(4-12-2016)

OpenNet ни информира, че в статия, публикувана на сайта на компанията Canonical, посветена на облачните услуги, предлагани от компанията, Марк Шатълуърт споменава за намерението на Canonical да използва юридически инструменти срещу един от европейските доставчици на такива услуги, предлагащ на своите клиенти модифицирани ISO образи на Ubuntu без съответния сертификат от Canonical.

Canonical позволява използването на търговската марка Ubuntu и нейните хранилища с актуализации само за немодифицирани ISO образи на Ubuntu или на отделно сертифицирани модифицирани такива образи. При разпространяване на модифицирани ISO образи без сертификат от Canonical, те трябва да бъдат с различно от Ubuntu име и с премахнати елементи от тях, съдържащи търговската марка Ubuntu. Тези модифицирани ISO образи не могат да използват и компилираните пакети от хранилищата на Canonical, които съдържат търговската марка и логото на Ubuntu.

Матю Гарет, разработчик на ядрото на Linux и член на борда на директорите на Фондацията за свободен софтуер, смята че декларираните от Canonical благородни намерения не оправдават нарушаването на принципите на свободния софтуер, позволяващи безпрепятственото разпространяване и модифициране на софтуера.

Поведение, при което за получаване на копие от софтуера се изисква разрешение от собственика на авторските права, който може да го откаже или да поиска сключването на специално споразумение не е типично за свободния софтуер, както е нетипично и изискването за прекомпилиране на софтуера при предоставянето му на трети лица и премахването на търговските марки от продукта при невъзможност от неговото използване без нарушаване на авторските права на Canonical. И като следствие от това, Матю Гарет прави неутешителният извод, че приетите в Canonical правила по отношение на интелектуалната собственост превръщат Ubuntu в несвободен софтуер.


<< Публикувани са видео записите от OpenFest2016 | Конференция на Линукс-БГ и Немечек ООД >>