от Nick Angelow(17-12-2016)

На 16 декември е излязла нова версия на Linux Mint, създадена на основата на Ubuntu 16.04 LTS със срок на поддръжка до 2021 г. Тази дистрибуция е напълно съвместима с Ubuntu 16.04 LTS, като основните разлики са в организирането на потребителския интерфейс и избора на използваните по подразбиране приложения. Linux Mint 18.1 предоставя работна среда, отговаряща на класическите канони за организиране на работното пространство, което се явява по-удобно за ползване за потребителите, не приемащи новите методи за организиране на това пространство, реализирани в GNOME 3 и Unity.

Сред основните новости на тази версия на Linux Mint са:

 • използване на последните версии на Mate и Cinnamon;
 • продължава развитието на програмите, включени в инициативата X-apps;
 • усъвършенстване на търсенето в текстовият редактор xed, позволяващо намиране на текста в документа без отваряне на допълнителен диалогов прозорец;
 • в мултимедийната програма Xplayer е добавена възможност за изключване показването на изображение на допълнителните монитори при използване на повече от един монитор. Също така са добавени възможности за автоматично завъртане на изображението в зависимост от exif данните и поддръжка на тъмни теми за оформлението на програмата. Добавката за показване на изтеглените субтитри е включена по подразбиране и е подобрена поддръжката на MRPI;
 • в програмата за преглед на изображения Xviewer са подобрени средствата за интерполиране на изображението, което позволява да се намали пикселизацията му и избегне размазването при неговото мащабиране;
 • в програмата за преглед на документи Xreader са отстранени множество грешки, както и са добавени подобренията, направени в новите версии на Evince и Atril;
 • Ядрото на Linux е обновено до версия 4.4.0-31, а пакетът с драйвери linux-firmware -- до версия 1.157.5
 • Повече подробности за новата версия може да намерите на страниците на OpenNet и в блога на Linux Mint.

  За изтегляне са създадени ISO образи, базирани на графичните среди Mate 1.16 (1.7 gb) и Cinnamon 3.2 (1.7 gb).


  << MX-16 Linux ... | 0-day уязвимост в gstreamer ... >>