от Nick Angelow(21-12-2016)

Компанията Oracle е пуснала в употреба поредната версия на своята система за виртуализация VirtualBox v5.1.12, в която са направени 19 промени, отстраняващи грешки или добавящи нови възможности в сравнение с предишните версии на приложението.


<< Sming 3.0.0 | MX-16 Linux ... >>