от RED(3-02-2019)

Днес е втория ден на годишната конференция за свободен софтуер FOSDEM. FOSDEM е ежегодно свободно и некомерсиално събитие за свободен софуер и разработчици на софтуер с отворен код, организирано от обществото за обществото.

Както и предишни години основният поток с лекции е впечатляващ. Стаите за разработчици (dev rooms) е нещо друго което е специфично за FOSDEM. Това са стаи, които се предоставят на определени проекти, където се организират специфични за отделния проект презентации, брейнсторминг и сесии за писане на код. Между основните потоци, dev rooms, „светкавични“-те лекции и по време на почивките, посетителите ще намерят и доста занимания на многото щандове наредени из коридора. Един от които е зает от българския проект KiWi TCMS
И най-накрая, спазвайки една добра традиция, FOSDEM е и остава свободна. Не се искат нито такса за участие, нито регистрация.

Конференцията може да гледате директно от тук. Може би ще забележите, че видео излъчването е много сходно с това на OpenFest. Това е така защото голяма част от екипа във FOSDEM са същите български доброволци които се грижат и за излъчването в OpenFest.

Подробностите може да научите от сайта на FOSDEM.


<< Уязвимост в Docker, Kubernetes и д.р. | Излезе Wine 4.0 >>