от RED(15-07-2019)

QuickJS - JavaScript от автора на QEMU и FFmpeg.

Фабрис Белар обяви появата на QuickJS - нова JavaScript машина подходяща за вграждане в друг софтуер или устройства с ограничени ресурси като микроконтролери.
QuickJS е компактна машина, написана на C и без зависимости от други библиотеки. Лицензът под който се разпространява е MIT. Освен че е подходяща за граждане QuickJS идва и с поддръжка на спецификации като ES2019, използване на модули, асинхронни генератори и проксита.
Ако името на автора на проекта ви звъчи познато това е така защото Фабрис Белард е автор на известни проекти като QEMU и FFmpeg.

Повече може да научите от сайта на проекта.


<< EpicGames дарява 1,2 мил. за Blender | Raspberry Pi 4 е пуснат за продажба .... >>