от feminem(1-02-2001)

Borland's kylix - порта на Delphi (и Borland Pascal), и малко по-късно, Borland C++ Builder - е готов. Посетете Borland's Kylix уеб страницата за повече информация:
http://www.borland.com/kylix/
Новината е от Slashdot - http://slashdot.org/article.pl?sid=01/01/31/1634222&mode=thread
Времето за дискусии относно продукта свърши - време е да му отделим необходимото внимание.


<< KDE 2.1 Beta 2 and Nautilus PR 3 released | Излезе RedHat "Fisher" 7.1 Beta >>