от Genata(15-06-2001)

Георги Гунински е открил поредният бъг. Този път проблема е в
OpenBSD. Проблемът се състой в това, че при fork-ване на
няколко процеса едновременно е възможно да се придобият root
права от локални потребители на системата.

Пълното обяснение на проблема, съпроводено с пример, може да
откриете на адрес http://www.guninski.com/openbsdrace.html


<< Qt 2.3.1 | 6GB MP3 преносимо устройство >>