от RED(5-07-2001)

Наскоро бе открит проблем в сигурността на Системата за Управление на Бази от Данни(СУБД) Oracle 8i. Проблемът засяга както версията за Windows NT, така и за други операционни системи. Проблемът се състои в това, че отдалечен потребител може да придобие контрол над Oracle 8i и евентуално на цялата операционна система (под Windows например) без да използва потребителко име и парола.

Подробностите от [тук].


<< Nautilus 1.0.4 | GNOME-BG си търси координатор >>