от BULFONA(7-11-2001)

...от няколко американски щата.
Статията в Yahoo!Finance
http://biz.yahoo.com/apf/011106/microsoft_2.html

Няколко щата са се обявили против споразумението, което проваля надеждите на MS и администрацията на Буш за бързо решение по делото срещу производителя на Windows.
Според споразумението MS трябва да помагат на конкурентите си да създават софтуер, съвместим с техния и забранява сключване на договори с производители на хардуер, които биха поставили в затруднено положение софтуер на конкуренцията.
От друга страна, клаузите, които позволяват на MS да запазят правата върху продуктите си могат да бъдат тълкувани доста размито и като цяло правят споразумението неефективно.


<< Излезе bglinux 4.0 | CrossOver Plugin 1.0 демо версия >>