от Genata(9-11-2001)

Статия с такова заглавие се появи в MSNBC. В нея се дискутират проблемите на цифровата ера - Napster, монопола на Microsoft, защитата на DVD-тата, патентите, само че по-малко по различен начин от подобните статии.

Статията ще намерите на адрес:
http://www.msnbc.com/news/594462.asp?0si=&cp1=1#BODY.


<< Galeon 0.12.7 | KDE печели 3 награди на Linux Journal >>