от BULFONA(15-11-2001)

Кога ще настъпи смъртта на интернет?
Отговор на сайта на idg.bg.

http://www.idg.bg/public_html/bg/2001/idgbg/w011115c.htm


<< Epson пуска Linux драйвери за своите продукти | Windows-Linux лаптоп >>